tisdag 25 november 2014

Sista chansen att ladda ner "Stridsmiljö 2500"


Summary in English: this entry informs about a Swedish language novel file, one that until now has been available freely. Soon I will remove it from the net.
Godafton. Det är så här: en gång skrev jag romanen "Stridsmiljö 2500". Den handlade om ett rymdkrig på 2500-talet. Väl färdig la jag upp den för gratis nedladdning. Nu tänker jag plocka ner den. Exekutivt sker nerplockandet den 2 december, dvs om en vecka.

Filerna finns än så länge på Dropbox. Du finner den som pdf här, och som epub här. Ladda ner gratis nu, om en vecka är det för sent. Då finns filerna inte längre på Dropbox. De går inte ens att köpa. Så passa på och hämta ner rafflande Svenssonläsning nu.

Varför tar jag då bort romanen? -- Svar: för att jag känner för det.

- - -

Bakgrunden till romanen är att människan anfalls av en främmande art, saurierna. År 2564 går man till motanfall; man mobiliserar en armé och bildar en koalition med några andra aliens, som sideranierna, för att få en första klassens flotta. Så utrustas en expeditionskår som ska ta tillbaks den första planet som fienden rövat, Cressida. Man landsätter och tar ett brohuvud.

Och så fortsätter striderna i drygt 200 sidor. Huvudperson är en viss Yoshi Medon som går från menig till kompanichef. Det hela kan beskrivas som en modern variant av Heinleins "Starship Troopers" eller Haldemans "The Forewer War".

- - -

Romanen är tämligen tekniskt avancerad. För att sammanfatta vad jag talar om, härmed ett citat. Det beskriver hur aktuell stridsdräkt fungerar för den enskilde soldaten:
Medon bar samma typ av stridsdräkt som på Avoosl, canormadräkten med försegling mot splitter och gas. En nyhet var dock att den nu kunde ändra färg, möjligt tack vare de kolnanorör som den bestod av; mönstren var i tur och ordning gröna och roströda fläckar på ljusbrun grund (stäpp), mörkblå och grå fläckar på violett grund (savann), fläckar i brunt, svart och grönt (skog) samt vitt med svarta och grå fläckar (vinter). För dagen hade Medon inställningen "skog".

Dräkten svarade som förr mot omgivningen vad gällde kyla och hetta; därmed hölls bäraren konstant på 37 grader, oavsett stekande sol eller bitande kyla. Som antytt skyddades soldaten numera av ett kraftfält tack vare den manick man snuvat åt sig från sauriern på Avoosl; magiranska tekniker hade med utgångspunkt i denna tillverkat en generator som bars baktill på uniformens stridsbälte och som i nio fall av tio fick elektronstrålar att böja av från bäraren. I det tionde fallet kunde det bero på att generatorns magnetfält slagits ut.

Dräkten var förhållandevis sluten men det var som alla förstår ingen rymddräkt. Den hade till exempel inget mikrometeoritskydd och ingen kontinuerlig syretillförsel. Det var en dräkt för markstrid på atmosfärplaneter.

Utöver det ovannämnda bars som alltid en stridsdator, en på vänster handled buren display med minimalt tangentbord kallad komlänk. Soldaten hade vidare sin laserkarbin samt en hjälm med radio, IR, nattkikare och andra virtuella okular, samt IVF (”identifikation vän eller fiende”) och ultraljudsdetektor för minor. Hjälmens visir bars i regel nedfällt, radiokommunikation var därför av nöden, en praxis man hade alltsedan Avoosl.

Men vad drev då alla dessa manicker, hjälmen och dräkten och så vidare? Svar: batterier. De kallades även ackumulatorer eller ackar; nåde den som fick slut på dem. Dräkt, hjälm och dator drevs av litium-jonbatterier medan laserkarbinen drevs av nickelhydridbatterier.

[s 27-28]
Romanen heter alltså "Stridsmiljö 2500" och finns som elektronisk resurs. Till och med tisdag 2 december, sedan är det finito. Ladda alltså ner nu om du vill ha underverket. Du finner den som pdf här, och som epub här.
Relaterat
Stridsmiljö 2500: pdf
Samma roman som epub
Robert Heinlein var en amerikan
Isaac Asimov
Eisenhower: Soldier and President
Alan Brooks: "Homeland Breakout"

lördag 22 november 2014

Today: Seven Year Anniversary For This BlogBy this time every year there's a glorious non-event occuring: the anniversary of this blog. I started it in the fall of 2007, on this very day: November 22.
It was fun to get going blogging. I had planned it for some time, not having had access to the internet until that autumn, the autumn of 2007. And when I finally managed to log into Blogger and "got the blog", got access to the editing page, well, I kinda blogged rather heavliy. Short entries, inspired entries, experimental language entries. Sometimes more than one per day, imagine that...!

This went on for the rest of 2007 and some time into 2008. Successively I started to write more prepared, edited stuff, however still retaining "that blog feeling". Like being able to push the envelope and say things that aren't allowed in MSM.

But this was all in Swedish. Since about August this year, 2014, I mostly blog in English. Now, I have an inkling that most of my readers still are Swedish. But I have some English language readers too and now the default mode of the blog is English entries. And educated Swedes all know English so thus it will be, thus Svenssongalaxen will remain, I guess: a blog in English.

- - -

So then, what shall I celebrate the anniversary with? As for older Swedish entries they are "powered by Google"; they find their readership by way of people googling their way to them. Then as for English entries, what have I got to say? -- Well, I could give you this guide, presenting some links to the blog.

A fine entry discussing modern media (on the theme of "MSM going down, new media triumphs") is this one, summarizing an article by "The Dollar Vigilante" Jeff Berwick. Very succinct.

And if you're into literary entries on this blog, take a look at "The Rime of the Ancient Mariner" or "The Not-So-Good of Philip K. Dick"

Lastly, here's an ultra-short story of mine, "Details".

And so on and so forth. To sum it up, blogging is a fine pastime, a great means of communication and, sometimes, something of an art form. Nobody knows what a blog is, you're defining it as you go along.
Related
The New Improved Sun (poem)
The Swedenborg Machine
Secular Hymns -- Ordinary Songs With Religious Feel
Who Are the Ascended Masters?
Is Obama the Mahdi?

tisdag 18 november 2014

I Wanna Be Seen Green (poem)It's November and it's alright. I only want to be here now. I don't long for Christmas. Pure existence in the Here and Now will do.
Hereby another poem, another work of my own. It's about the colour green, of verdure; I have a green period now, as it were. The poem is something of a borderline piece, bordering on the parodic as well as the fantastic. You choose where the emphasis lies.
I hit the sack in my four-poster bed
with a four-leaf clover under my head.

Then I trail off into lands unseen
with a clarkashtonesque, jewelry sheen...

There I dance with a heavenly sprite
on a flowery meadow lush, green and bright.

Starry-eyed I sail over ground
to a secret pool where I can’t be found.

I dive in the water, I’m finding a stone,
a crystalline object, an emerald throne.

I sit on the throne like a submarine king
and I’m falling asleep as the fish start to sing.

The next thing I know, I’m awake in my bed
with an emerald gem lying under my head.

The four-leaf clover has somehow been changed
into a precious stone – am I deranged...?

Or maybe it’s so, that what we see in our dreams
is more than meets the eye, more than it seems?
Related
The Poetry and Purple Prose of Clark Ashton Smith
Ascended Masters: Some Info
Swedish Mystique
Caza: The Ark
More Poems on This Blog
Pic Åke Ehrenberg

torsdag 13 november 2014

Rave Review of My Jünger Book


In Australia there's a magazine called Living Traditions. They write about spirituality, history and culture. Now they've reviewed "Ernst Jünger -- A Portrait".
On the whole the unsigned review is positive towards my book. In fact, Living Traditions (= LT) seems to have nothing negative to say about it.

For instance LT says this, about the life-story of Jünger you find at the beginning of the book:
Svensson’s biography (...) is precise and matter of fact, it avoids all the undue speculation and interpretation found in so many other biographies and offers a clear and accurate picture of Junger’s truly amazing life. He offers a detailed look at Junger’s role in WWI and WWII and his literary output.
LT summarizes various chapters of the book, LT in the process making these apt reflections:
The next chapters examines his [= Jünger's] other books such as his WWI volumes, here Junger has much in common with Julius Evola he does not just discuss war but the mindset required to be a devoted warrior. At the same time Junger produces more adventurous literature which is hard to place in a single genre, his books in this vein are enigmatic and thought provoking. On the Marble Cliffs is an example of this new style which can be read on multiple levels and needs reflection to be fully appreciated for the work of literature it is.
LT has more praise to give my book. Like this:
In chapters 20 and 21 Svensson goes way beyond a traditional biography and offers a substantial examination of German figures that influenced Junger and then offers an exceptional comparison of Junger with Yukio Mishima, Carlos Castenada and Julius Evola. In Chapter 26 after examining the role of religion in Junger’s work as well as reoccurring key esoteric themes Svensson looks at Junger the fantasy writer and compares him to others such as Tolkein. Svensson also considers other characteristics of Junger such as his surprising optimism, sense of play and poetic side.
And lastly the pay-off. LT seems to like "Ernst Jünger -- A Portrait", stating:
Svensson offers us a superb biography (...) Rather than get caught up in all the fruitless debate about Jünger in the 20’s he offers an honest yet nuanced approach which in my mind stands up rather well compared to academic biographies which spend their time in politically correct disputation. (...) Svensson has produced an amazing work which is not only approachable but perceptive. His analysis of obtuse aspects of Jünger’s work not found in other biographies makes this a must read by themselves. When you add the sheer comprehensiveness of the work this really is a biography of the very highest calibre.
That was that. Whole review here. You find it by clicking on "feature reviews" in the left margin.
Related
Info About the Book
The Adventurous Heart
Jünger the Pious
On the Marble Cliffs
Jünger and the Craft of Science Fiction
The portico of Härnösand cathedral

måndag 10 november 2014

Sword and Staff (poem)Now for a poem of my hand. Everything on this blog is by me, and who "me" is you should have found out by this time.
It's time for a poem, a gnomic piece, a scholarly text in poetic form. If you're in for mysticism and metaphysical poetry, this might be for you.

An old wisdom tells us:
we need both the Sword of Reason
and the Wand of Intuition,
both The Pentacle of Valour
and The Cup of Sympathy.

Bring ’em all on your journey,
forgetting one and you’re lost.

Without the sword you’ll go mad.
Without the wand you can’t find the way.
Without the pentacle you’ll dare nothing
and without the cup you’ll lose your heart.

Thus a golden wisdom.
So sing this for memory:

”Sword and staff, cup and pentacle,
emerald, sapphire, topaze and ruby –
reason, intuition, courage, sympathy –
eeny, meeny, miny, mo”...
Related
Swedish Mystique
Caza: The Ark
Details (flash fiction)
Coleridge's The Rime
PKD Stories I'm Critical Of
Painting by Luigi Russolo

måndag 3 november 2014

Book News: Ernst Jünger -- A Portrait (Svensson 2014)


My latest book is a biography about Ernst Jünger. The title is "Ernst Jünger -- A Portrait". The imprint is Manticore Press. You can buy the book on Amazon.com or Amazon.co.uk. -- Edit 24/11 2014: here's a review of the book, a summary of a text in Living Traditions Magazine.
For about 30 years I've read the books of Ernst Jünger. He was a German author living 1895-1998, a true legend having participated in both world wars as well as being a nationalist, a collector of beetles and butterflies, a world traveller and an informal teacher on esotericism.

My book goes into it all: the books on war, the controversial politics, the philosophical and life-affirming sides and then some. The number of pages is 290 and the book layout is smashing. See for yourself in the pictures of this entry.

An example of the style is this, from the chapter about the novel "On the Marble Cliffs" (1939):
”On the Marble Cliffs” displays a rich collection of characters. We have [for example] prince Sunmyra, pale and frail yet strong and belligerent, a romantic dreamer aroused from his sleep and ready to act against darkness, mirroring in a way the statue of the Bamberg Horseman (der Bamberger Reiter) in Bamberg cathedral: a heroic medieval knight, seemingly distraught but essentially a true rock of resistance. Mythologically he is in my book juxtaposed by the knight depicted by Dürer in his 16th century engraving ”The Knight, Death and the Devil”, a no-nonsense fighter with a literal devil-may-care attitude, a man of a hard mindset and yet no mere barbarian. And this character could be said to be represented by another ”Marble Cliff” figure: Biedenhorn, the commander of the mercenaries. The brothers at the centre of action get some help from him at the end, and before that he is lovingly depicted as the timeless solider, without higher ideals but reliable when it comes to battle and a jovial friend to his brothers in arms.
The book is already selling and I've received praise for it from readers. Buy it on Amazon.com or Amazon.co.uk.

Related
Book Review of "Ernst Jünger -- A Portrait"
The Adventurous Heart
Jünger the Pious
On the Marble Cliffs
Jünger and the Craft of Science Fiction

lördag 1 november 2014

Nordic Sphinx (poem)


Here's a poem by me, Svensson. It's about "northernness", a term coined by C. S. Lewis. And about "archeofuturism", a term coined by Guillaume Faye.
I’m a Nordic Sphinx,
looking out over the boundless hills,
seeing a bright future

for all and sundry – a future perfect,
an archaic future, a future in
purple and gold, silver and green.

The pine is ever green,
the sun casting its gold
on the mountain side,

the moon etching its silver runes
and the purple twilight –
the colours of a new era.

- - -

I’m the king of comedy,
a metal guru and an
implicit whiteness.

I’m a prophet, a poet,
a preacher, a piper,
a guru, a sphinx,

an attic fanatic and a forest creature,
an aristocrat of the soul
in a time of decay.

- - -

I’m a poet and a piper,
a prophet of Northernness
singing for the trees,

singing for the people,
singing for fun in an age
where no one seems to

be laughing any more, no one
smiles, no one feels the joy of anything.
There I come with my flute

throwing green melodies over
everyone, saying ”life can be
fun too, you know”.

- - -

The prophet has spoken,
the guru is gone, the
Northern Spinx has left

the building, left us for
the boundless hills, the
thousand-mile forest,

the moors and the swamps,
the grey-green expanses of
coniferous woods

holding a future for us all,
an old future, an archaic future:
archeo future, a future perfect.
Related
Swedish Mystique
Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner
The Endemic Problems of Today's MSM
My Bibliography
Table of Contents for This Blog

onsdag 29 oktober 2014

Boknytt: Ernst Jünger -- A Portrait (Svensson 2014)


Summary in English: this is info in Swedish about my latest book, available here.
Jag har skrivit en bok. Boken handlar om Ernst Jünger. Han var en tysk som levde 1895-1998. Boken är på engelska. Förlaget som gett ut boken heter Manticore Press. Det är baserat i Australien.

Boken heter "Ernst Jünger -- A Portrait". På 290 sidor berättar jag om Jüngers liv, hans centrala verk, hans kontroversiella sidor och lite till. Som hans syn på konst och historia, hans sf-romaner och hans särprägel i största allmänhet.

Boken kan beskrivas som en essä, en personligt hållen biografi. Kort sagt: ett porträtt (eng. portrait). På tyska har vi Helmuth Kiesels och Heimo Schwilks mer akademiskt hållna Jüngerbiografier. Dessa böcker kom 2007. Och här är min Jüngerbok, en bok med en friare, personligare utgångspunkt. En bok som både tar en titt den kontroversielle Jünger och som lyfter den esoteriske, livsbejakande Jünger. En Jünger som är synnerligen aktuell i dessa nihilismens tider.

- - -

Boken har 32 kapitel. Ett exempel på stilen är detta, ur kapitel 10 som handlar om "På Marmorklipporna", Jüngers roman från 1939 som på engelska heter "On the Marble Cliffs":
”On the Marble Cliffs” displays a rich collection of characters. We have [for example] prince Sunmyra, pale and frail yet strong and belligerent, a romantic dreamer aroused from his sleep and ready to act against darkness, mirroring in a way the statue of the Bamberg Horseman (der Bamberger Reiter) in Bamberg cathedral: a heroic medieval knight, seemingly distraught but essentially a true rock of resistance. Mythologically he is in my book juxtaposed by the knight depicted by Dürer in his 16th century engraving ”The Knight, Death and the Devil”, a no-nonsense fighter with a literal devil-may-care attitude, a man of a hard mindset and yet no mere barbarian. And this character could be said to be represented by another ”Marble Cliff” figure: Biedenhorn, the commander of the mercenaries. The brothers at the centre of action get some help from him at the end, and before that he is lovingly depicted as the timeless solider, without higher ideals but reliable when it comes to battle and a jovial friend to his brothers in arms.
Du köper boken till exempel här, på Adlibris.
Smakprov ur boken
The Adventurous Heart
Jünger the Pious
On the Marble Cliffs
Jünger and the Craft of Science Fiction

fredag 17 oktober 2014

Some Notes On A Book By Clark Ashton SmithHallelujah.
Who has seen the towers of Amithaine
swan-throated rising from the main
whose tides to some remoter moon
flow in a fadeless afternoon...?
Who has seen the towers of Amithaine
shall sleep, and dream of them again.
These are words by the poet Clark Ashton Smith (1893-1961). I sit here with his "Out Of Space And Time" vol. 2, reading about demons and gargoyles, brownies and fairies, charnel-dungeons and emerald hornettoes. A truly mind-boggling journey through thick and thin:
Rememberest thou? Enormous gongs of stone
were stricken, and the storming trumpeteers
acclaimed my deed to answering tides of spears,
and spoke the names of monsters overthrown -
griffins whose angry gold, and fervid store
of sapphires wrenched from mountain-plunged mines -
carnelians, opals, agates, almandines,
I brought to thee some scarlet eve of yore.
The collection also has prose-poems like "From the Crypts Of Memory", about a shadowy existence in a dying land beyond the Beyond. This is fat, rich poesy with words you don't even find in Longman Dictionary. The piece ending the book, "The Shadows", is as rich, with all its "fretted windows", "the undesecrated seal of death" and "a meaningless antic phantasmagoria". I read them again and again these jewels of literature: neither stories nor versified poems, but poems in prose. Being about two pages long they have the right length for a prose poem.

I like the book's more conventional tales too, like "The Last Hieroglyph", "The Monster Of The Prophecy", "The Death Of Ilalotha" and "The Vaults Of Yoh-Vombis". These outings aren't overly deep, not profound in any sense of the word -- but fun in a quiet way, fun in a "oh-how-he-can-adorn-his-language-with-obsolete-words"-way. There's that personality you can't mistake, that jewelry tinge to it all that makes me come back for more. Purple shadows, man.
For trumpets blare in Amithaine
for paladins that once again
ride forth to ghostly, glamorous wars
against the doom-preparing stars.
Dreamer, awake! ... but I remain
to ride with them in Amithaine.
Related
An Epic Poem By Coleridge
The Operational, Endemic Problems of Today's MSM
My Bibliography
Obama: Is He The Mahdi?
Jordkrönikan, del 1 (in Swedish)
As you can see the depicted book is another one than the one treated in the post. However, I love that bluegreen cover, painted by Bruce Pennington as it is.

måndag 13 oktober 2014

Lennart Svensson: Bibliography


There's a growing interest in my writings these days. Hereby my complete bibliography, listing titles that are accessible as of October 2014. Mostly it's about e-books in Swedish. They're freely available on Dropbox, links below, so take the chance and get some quality Svensson reading for free. I can't always promise that I'll be so generous.
Novels
Antropolis (2009) --- presentation --- pdf
Agajan äventyraren (2009) [Agajan the Adventurer] --- info --- pdf freely on Dropbox --- epub-file freely on Dropbox
Till Smaragdeburg (2010) [On to the Emerald City] --- Swedish blogpost with reviews --- pdf
Stridsmiljö 2500 (2011) [Battle Environment 2500] --- blogpost
Camouflage (2011) --- pdf on Dropbox --- blogpost
Non-Fiction
Skallet från den kapitolinska varginnan (2009) [The Barking of the Capitoline Shewolf] --- blogpost in Swedish
Drakens spegelbild (2009) [The Dragon's Mirror Image] --- pdf for direct download --- blogpost in Swedish
Short Stories
Eld och rörelse (Etherion 2007) [Fire and Movement] --- pdf directly --- blog post in Swedish
Soldat i framtiden in the anthology "FEL Science Fiction" (2009) --- blog post
The Middle Zone in the magazine Morpheus Tales 8/2010 --- blog post in English, with the story text in full
The Swedenborg Machine from the anthology "Vansinnesverk" (Catahya 2011)
The Middle Zone in the anthology "Morpheus Tales: The Best Weird Fiction, Volume 3" (Smashwords 2013)
Stjärnskeppens banérförare [Starship Standard-Bearer] in Gorgon Magazine 5/2014
Poetry
Åselehaiku (Magasin Provins, 1999) [Åsele Haiku]--- blog post
Grönt ljus (2010) [Green Light] --- presentation --- pdf
Tempel och trädgårdar (2011) [Temples and Gardens] --- info --- pdf
Plays
Mellan svärdet och ak 5:an (2009) [Between the Sword and the Assault Rifle]--- pdf --- excerpt in Swedish
Related
Antropolitan -- The Only Way to Fly
Secular Hymns
Caza: The Ark
Details (flash fiction)
Coleridge's The Rime

torsdag 2 oktober 2014

This Day's Post


Hallelujah.I go. I am going. I saunter around in my neighbourhood.

I am going there. I go there. I have the habit of wandering along in the misty morning. Now children, we don't have mist every morning in our vicinities. Sometimes the mornings are clear. But above we see an image of the mistyness that sometimes seems to invade our fair city. It's a coastal town and the water you see in the pic is an inlet of the Baltic Sea, in itself an inlet of the North Sea and the Atlantic. In theory you could sail from Härnösand to any high sea port in the world.

- - -

In actual fact, I'm waiting for this day to end so that I can grab a bite and go to bed, listening to some music or read a non-challenging, however not utterly boring book. The book can't be too good because then I'll get upset, getting ideas to write something about it.

I'm not always like this. I read challenging books too. But these days, having written Important Stuff in the daytime, I can't take anything seriously after I've hit the sack.
Related
The Operational, Endemic Problems of Today's MSM
My Bibliography
Obama: Is He The Mahdi?
Jordkrönikan, del 1 (in Swedish)
Frekvenskrig (in Swedish)

måndag 22 september 2014

Svensson: The New Improved Sun (poem)Essentially, we live in a peaceful world. There is no longer the threat of all-out war, whatever MSM says. Mankind is on the eve of a new era. Hereby a poem that catches the gist of this.
It was an early morning in September, 2010. I was out on a bike ride in my beautiful town, Härnösand.

It was fairly warm. The air was moist, the effect of a rain the night before. "The wild and windy night / that the rain washed away / has left a pool of tears / crying for the day"... as Macca had it in "The Long and Winding Road".

The sun had risen, but from my point of view it was concealed behind a mountain on my right. And in front of me I had an old regimental barrack, a yellow "kasern" as we say in Sweden, resplendent like a castle with the front catching the sun rays.

On my left a brook ran, carrying rather a lot of water; it had been raining as I said. I was in an area of detached houses, a villa region in the near-city zone, and to have an open brook running through the scenery was a quaint eyecatcher: they hadn't led it through ducts and covered it with soil. No, freshly running water, murmuring in the early morning sun...!

In front of me was the palatial kasern, presiding on a small shelf in the hillside, surrounded by emerald green lawns and flanked by maples. And in my mind I transformed it into a watering place, a place to quench your spiritual thirst. And along with some other reflections on the times, it all evolved into this poem. Note the Macca-reference in line #1...! By the way, the rest of the lines are also made up of quotes/titles. I won't tell you which ones though. Not today.

Now for the poem:

I'm in love with her and I feel fine --
living in this Midsummer Century --
praying at The Watering Place of Good Peace --
under The New Improved Sun.

I could comment a lot on this. Now I only say: since after November 11, 2011, earth lives on a higher, spiritual level, for example resulting in the impossibility in an all-out war, such as "total Middle Eastern War" or "war between Nato and Russia over Ukraine".

It just won't happen. And I sensed it, vaguely, already in 2010, writing this poem.
Related
Swedish Mystique
Caza: The Ark
Details (flash fiction)
Coleridge's The Rime
PKD Stories I'm Critical Of

Etiketter

A-Z (5) abb (89) abbm (6) abbX (4) agajan (5) ahma (6) aktuellare böcker (38) aktufall (5) alga (3) Andersson (2) Antropolis (17) apatia (10) ar (34) att vara Svensson (221) Ballard (11) begr (5) berättelser från Rokkana (19) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (19) bild (10) bim (12) bing (299) biografi (22) bloggish (57) Blue Öyster Cult (4) camo (6) Castaneda (21) conspi (20) d-icke (2) Den musiske matlagaren (14) Dick (8) dune (8) Eld och rörelse (32) en gatas melankoli (10) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (4) esoterica (123) etni (13) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (4) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (3) historia in nuce (157) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (33) inva (25) ipol (70) islam (6) italia (3) japan (4) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (18) Kristus (25) kuro (2) libyen (19) link (38) lite litteratur (100) ljus (6) Lovecraft (14) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (10) mena (43) multiversums mytolog (5) natio (64) Nietzsche (4) niven (4) nuochda (1) Ohlmarks (5) ondit (14) oneline (1) ori ett lag (57) pil (5) poesy (37) politikka (199) pr (59) pred (3) Priest (14) prophecy (24) rymd (13) sanskrit (9) sf man minns (99) small candies (124) Smaragdeburg (5) speng (6) stein (5) Stratopias gåta (70) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (4) symbol (4) Syrien (17) tempel (30) Tolkien (4) topp5 (9) typer (15) USA (19) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (3) vju (4) zeppelin (2)