fredag 5 oktober 2012

Ascension: metafysiska aspekter


Jag har på denna blogg nämnt ascension lite då och då. Nu tänkte jag gå i närkamp med begreppet. Jag tänkte utreda dess varafilosofiska och metafysiska aspekter. Ascension rör nämligen verklighetens natur i eminent grad. Och genom att hela Moder Jord tydligen kommer att ascendera vid midvinter i år så kommer även vi att göra det. Men det går inte automatiskt, man kan inte bara sitta och titta på. Man måste vilja ascension, vilja godhet och ljus för att följa med till denna högre, mer ideella, ljuspräglade dimension som väntar bortom hänryckningen. Man kan säga: de människor som vill ascendera kommer att ascendera. Och som Alain sa så finns ingen ond vilja; vilja är lika med god vilja. Viljans motsats är begäret, som tenderar åt mörker och materialism. Och det är slut med den agendan nu. Game over! -- Därmed blir ascension en handfast lektion i metafysik för oss alla. Moder Jord stiger upp i dimensionerna och vill man hänga med så är det bara att lyssna inåt och vilja förändringen, denna förändring till ljus och högre medvetande. -- Ascension tycks vara en kosmisk realitet, irreversibel till sin natur. Ska man nämna indicier på dess vederhäftighet kan man ta sådant som Timewave Zero, solsystemets linjefas med det galaktiska centrum (q v John Major Jenkins teorier), klärvoajantsamfundets utsaga att man inte kan se bortom 2012 samt en sådan aspekt som Mayakalenderns slut. Dessa midvinter 2012:s historiska och vetenskapliga aspekter i sig, de indicier som finns på att ascension blir av - de är väldigt intressanta. Jag kanske kommer att behandla dem mer ingående senare, liksom ascensions mer psykologiska och sociala aspekter. Som hur samhället bortom ascension kommer att te sig. Men här ska det som sagt handla om vad ascension är rent varafilosofiskt. Artikelns kärna är: "vad innebär det att gå från dagens 3d-verklighet till 4d-verklighet bortom ascension?"


1. Monolight

Jag går dessa dagar med Tangerine Dreams "Monolight" ringandes i mitt inre. Den fanns på deras liveskiva "Encore" från 1977. Det är en patosfylld låt, en smärre symfonisk dikt med klassisk inledning, synt och mollton, sedan dur följt av än häftigare ljudlandskap. Det är, kan man säga, en kosmisk resa i musik. Det är som scenerierna bortom stjärnporten i Clarkes 2001: sinnesutvidgande. Psykedeliskt.

Det handlar om att höja sig, gå genom porten och nå en annan medvetandenivå. Så både Tangerines låt och Clarke/Kubricks film är ett slags skildringar av ascension. Men astralresor av detta slag har varit kända förut, i form av styrt drömmande och utflykter i okända sinnesvärldar av shamaner och esoteriker. Det speciella med ascension är att hela mänskligheten ska höjas, på en gång. Gaia kommer, sägs det, att utsättas för en kosmisk supervåg av subtil energi vid midvinter vilket för oss, jordens innevånare, från 3d till 4d. När jorden höjs går vi från dagens dualistiska, materialistiska verklighet till en mer andlig, enhetsinriktad symfoni.

Vi kommer att lämna materialismens tredje dimension eller densitet och röra oss mot den fjärde dimensionen. Om allt stämmer sker denna övergång vid midvinter i år.

Så hur blir det där då, i 4d? Mina spekulationer och efterforskningar har lett mig till dessa svar. Bland annat blir det kanske så att vi i 4d kommer att se de energier som omger allt. Vi kommer att se alltings förbundenhet med all annat: interconnectedness. Vi kommer i 4d ännu att ha fysiska kroppar, men vad som behövs för att vidmakthålla deras energi kommer att bli annorlunda. Äta, sova etc kommer att bli annorlunda.

De dimensioner vi talar om här är inte separata världar utan olika medvetandetillstånd. Vi lever idag som sagt i 3d, i den fysiska världens längd-bredd-djup; fysiska föremål är vad som räknas. Men redan nu kan man, om man är kreativ, kärleksfull och affirmativ, sägas leva i ett 4d-medvetandetillstånd. Källan till detta är en viss Jim Self på den naggande goda sajten In 5d.

Denna artikel säger vidare att 3d-livet är dualistiskt. Upp-ner, vänster-höger, rätt-fel. Detta är dualism och detta tänk har präglat oss sedan Atlantis' fall. Detta är vänster hjärnhalva, ensidig rationalism, begränsad hjärnkapacitet (5-10% av den fulla potentialen). Om vi nyttjar hela hjärnan är vi med ens beredda för verkligheten i 4d och 5d – och bortom.2. Jim Self

Jim Self säger vidare i sin artikel att TIDEN är annorlunda i 4d. Där finns bara presens, vad jag skulle kalla evigt nu. Men redan i 3d kan man förvisso intala sig att man lever i detta eviga nu, Henri Bergsons durée. Gårdag och framtid är ju synnerligen abstrakta, vi är alltid i nuet vare sig vi vill eller inte. Så man frestas säga: omtolka ditt nu till ett evigt nu och minska dramatiken i övergången till 4d. Lever man helt i nuet ökar ens makt över tillvaron, över ens val. Men inser viljans frihet, man tar ansvar. Detta är typiskt 4d-liv. Och genom att leva i nuet upphör man att överraskas av paradoxer, ty ”[p]aradox simply means that what was true just a moment ago may not be true right now”.

Men 4d sägs bara vara en förskola i högre dimensionsliv. 2015 sägs ett skifte till 5d komma. Dit kommer vi bara om vi lärt oss styra våra tankar och känslor i 4d.

Så hur är det i 5d då? I 4d var tiden presens. Men i 5d säger Self att den är instantaneous: ”Time in 5D is instantaneous time.” Alltså ”ögonblicklig tid”. Är detta mer likt det ”eviga nu” jag spekulerade över? – Hur som helst; i 3 och 4d rör vi oss med former. i 5d rör vi oss med ljus = ljusmönster = ljusfrekvenser. Man interagerar med Gud och devas på ett helt annat sätt.

Self om 4d: det kommer ännu att finnas former där. Vi kommer ännu att ha fysiska kroppar. ”We’ll still experience houses and cars and trees.” Men fysikaliteten kommer att vara mer flytande. Och mentaliteten hos oss förändras: rädsla, skuld och förkastelsedomar kommer att bli omöjliga där. 4d är, kan man säga, astraldimensionen. Och eftersom våra tankar redan nu lever vidare i denna astralvärld eller drömvärld bör vi tänka på vad vi tänker. Skaffa viljekontroll över tanken, det är receptet.3. Ett schema

En schematisk skiss över skillnaden mellan 3d, 4d och högre ges i en annan text på In 5d. Där ställs det hela upp pedagogiskt och dannt. Så att; för att skaffa sig något i 3d så råder detta schema:

ande – tanke – känsla – ansträngning – manifestation.

Dvs anden = individen tänker och visualiserar vad den vill ha. Sedan måste den känna behovet av det, samt viljan att anstränga sig = arbeta för det. Sedan arbetar man/anstränger man sig för det hela. Sedan får man saken.

I 4d är schemat:

ande – tanke – känsla – manifestation

Ansträngning finns inte på samma sätt här. ”As soon as one really fells and expects something one can have it.” Detta kan alltså även fungera i vår materiella 3d-verklighet. Med positivt tänkande och konsekvent visualiserande av vad man vill, så kommer ens andliga och fysiska liv att bli så som vill ha det (karriär, relationer etc).

I 5d är så schemat:

ande – tanke – manifestation

Detta är den ögonblickliga världen. Detta är den veritabla drömvärlden. I 4d måste man ännu tro på sina tankar, man måste känna för dem. Och i 3d måste man fysiskt arbeta för dem. Men i 5d bara tänker man tanken och sedan manifesteras den. Därför är det bara positiva sinnen som kan ascendera till 5d, för om negativa chauvinister kommer dit blir det katastrof. Men pga sin lägre vibration kan dessa individer inte komma till denna dimension.

I 6d blir det så ”ande – manifestation”. Man behöver inte ens tänka tanken. Och i 7d kan det bli ”ande = manifestation”. Dvs rent vara utan behov av att manifestera saker separat. Men detta är ännu en avlägsen värld för oss.4. I annorlunda land

I 4d kommer som sagt fysikaliteten att vara mer flytande. Ett annat sätt att säga detta är att fysikaliteten där är variabel. Detta sägs på Focusonrecovery som har mer i frågan. Via en kanaliserad resurs sägs saker som att vi i 4d kommer att äta annorlunda, ha sex annorlunda. Vi kommer att kunna axessa Akashakrönikan lättare, den astrala Värdlarnas Bok som idag bara kan läsas av klärvoajanter. i 4d blir vidare synestesier vanliga: som att se ljud och höra färger.

Livet i 4d blir alltså ett glorifierat Annorlundaland. Plats på scenen därför för melodi nummer 10 i Melodifestivalen 1974: Glennmarks med "I annorlunda land"...

- - -

Våra tankar lever som sagt redan idag vidare i 4d:s astralvärld. Det sa jag i slutet av stycke 2 ovan. Detta kan få en att tänka på anden Matthew Ward som kanaliseras av hans moder, Suzy Ward (Matthew föddes i USA 1962. Han levde ett vanligt liv men dog av en olycka 1980. Men efter döden hörde han av sig telepatiskt till sin ännu jordelevande moder. Detta blev början till en serie substansiella kanaliseringar, publicerade på Matthew's Messages.) Matthew säger nämligen att världen bortom ascension redan finns. Den är ett tidlöst kontinuum. Världen bortom ascension är... ”a continuum wherein linear time’s past, present and future are happening simultaneously in different energy planes. --- [T]he Golden Age... already exists in the ’timeless’ continuum.” (Matthew’s Messages 19 maj 2010) Vidare sägs: ”[L]inear time [is] ’disappearing’ in the vibratory planes the planet has reached”. --- ”Earth reaches the universal ’window’ to exit third density”. (Matthew’s Messages 2 juni 2010) Med andra ord kommer jorden att ascendera för i kontinuet har hon redan gjort det. (Matthew’s Messages 10 oktober 2010) Vi är, i kontinuet, medskapare av gulåldersjorden. (9 december 2011).

Detta är en intressant aspekt av det hela. Mer intressant i sammanhanget är huruvida övergången från 3d till 4d blir graduell eller ögonblicklig. Kanadensaren Steve Beckow har diskuterat detta på sin blogg 2012 agenda. Mer om denne Beckow och ascension senare. För en omedelbarare, drabbande aspekt på denna gradualitet får vi på bloggen Lightworkers.

Det kan, sägs det där, komma att bli lite wobblande fram och tillbaka mellan dimensionerna kring den 21/12. Men slutligen ankras det nya, högre tillståndet. Vi kommer att gå mot en högre frekvens eftersom jorden kommer att gå mot en högre frekvens. Matthew Ward sa för övrigt 14 feb 2010 att den kommande ”sat yuga” blir annorlunda, men de aktuella dagarna kring midvinter 2012 kommer man inte att märka själva övergången... Vi hänrycks alltså men märker det inte så skarpt... Jag undrar det jag. Jag får för mig att tiden kring midvinter kan bli rätt så psykedelisk: the ride of our lives and a bumpy ride...! En gungbräda mellan gammalt och nytt, mellan noll och oändligheten, innan allt förhoppningsvis stabiliseras i en Glorifierad Tidsålder.

Vare därmed hur som helst. Ascension rycker närmare. Och nämnde Steve Beckow har en del basfakta i ämnet. En bra sida för info om detta är denna: Introduction to ascension 1/2 och 2/2 av Steve Beckow (googla).5. Beckow

En viss Salusa kanaliseras också på Beckows sajt. ”Salusa from Sirius”, det låter något va...? Denne har i alla fall något att säga om detta huruvuda ascension blir plötslig eller inte: länk. Artikeln innehåller citat av Salusa samt kommentarer av Steve Beckow. Denna kommentar sammanfattar mycket:
So SaLuSa is a proponent of the “sudden” view of Ascension. Ascension will happen on Dec. 21, 2012, he says, at the end of the solar cycle and the Mayan Calendar, when a high energy influx due to the alignment of our Sun and the Great Central Sun will separate those who are to ascend from those who are not.
Beckow framhåller Salusas vision av att det blir ascension i slutet av 2012. Så sägs även, som antytt, Matthew Ward se det hela. Salusa säger att vi då går till 5d; Matthew säger först till 4d och sedan gradvis till 5d. Men både Salusa och Matthew är ense om att det blir en Ljusets tidsålder, att mänskligt lidande upphör och att individernas andliga utveckling kommer att fortsätta från denna tid och framöver in i den avlägsna framtiden. Med detta i minne kan man säga att Terrence McKennas mer singulära, svart-hål-av-maximal-nyhet-modell av 2012, är lite väl extrem.

Jag tror inte vi blir gudar bortom 2012, vi blir snarare ljusvarelser med en större potential för utveckling än 3d medger. Den som ascenderar får se.

Beckows artikel var visst del 2 i en serie. Här är del 3: ici. Och här är del 4: le voilà.

Beckow har nämnt något intressant om 4d-världen, något jag som författare funderat över: hur kommer vi att behandla böcker där? Hur kommer vi att läsa böcker, blir det snabbare absorbering av innehållet t.ex...? Böckernas verklighet i högre vibration avhandlas här.

Samme Steve Beckow diskuterar här skillnaden mellan ”Enlightenment, ascension and Evolution”. I korthet säger han detta: upplysning är framsteg i medvetandet, ascension är ett dimensionellt framsteg och evolution är framsteg inom ett biologiskt rike. Detta visar om inte annat på denne Beckows pedagogiska sida. Det behövs i det andliga samfundets bloggosfär där budskapen ofta är predikningar, välmenta och nödvändiga som moralhöjare, men var är substansen...?. Men formell substans och begreppsanalys får vi rätt ofta hos Beckow tycks det mig. Hans sajt har en diger back-catalogue med intressanta inlägg.

Beckow har här ännu en intressant artikel, vars tema berördes ovan i styckena 2 och 4. Som sagt kommer vi nog i 4d ännu att leva fysiska liv. Beckow säger detsamma: bortom ascension kommer vi fortfarande att ha kroppar, vi kommer inte att vara formlösa ljusvarelser: länk.Coda

Ascension tycks vara på väg. Den är spikad verkar det. Det är ju skönt att höra i en internetvärld – andliga bloggar – där det under året utlovats ett och annat, som räfst och rättarting med elitmaffian, avslöjande av UFO-hemligheter och ekonomiska reformer. Men detta har låtit vänta på sig. Men Salusa sa 19 sept på Beckow om förhållandet disclosure och ascension att disclosure kanske inte behövs innan ascension: ”Regardless of what you may have thought, there is no rush to complete the changes before Ascension.”

Så att, tolkar jag: huvudsaken är, underförstått och enligt annan källa, att mänskligheten redan har tillräckligt många upplysta själar, 71.000 eller vad det nu var, det är knäcktalet för att ascension-impulsen ska falla i god jord. - Ascension är tydligen inte beroende av några (samhälls)förändringar. Det rimmar på sätt och vis med Focusonrecoverys idé att man behöver inte förklara allt för folk före Ascension, det ger sig automatiskt: ”You will understand on level 4”.

Detta tycks mig vara en pragmatisk attityd till allt vad ascension gäller. Visst kan man, som i detta galaxinlägg, spekulera över dess natur, det är intressant och det kan ge oss mycket. Men man kan också pröva att flyta med, gå igenom ascension med öppet sinne och sedan förhoppningsvis få alla frågor besvarade i det Annorlundaland vi kommer till. Men som sagt kan inte bara betrakta skeendet, man måste vilja ljuset för att kunna leva i ljuset. I 4d blir egoism och materialism ontologiskt omöjliga att ägna sig åt. Tänk på det.

Relaterat
I begynnelsen
Timewave Zero
Semiofficiellt erkännande av Roswell
Atlantis
Annunaki genmanipulerade människan

Inga kommentarer:

Etiketter

A-Z (5) abb (84) abbm (6) abbX (4) ahma (6) aktuellare böcker (62) aktufall (21) alga (3) Andersson (2) Antropolis (20) apatia (10) ar (28) att vara Svensson (235) Ballard (11) begr (7) berättelser från Rokkana (14) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (20) bild (12) bim (10) bing (286) biografi (16) bloggish (62) Blue Öyster Cult (4) Castaneda (22) conspi (5) Den musiske matlagaren (14) Dick (7) dune (8) Eld och rörelse (33) en gatas melankoli (11) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (3) esoterica (116) etni (3) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (5) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (4) historia in nuce (121) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (34) inva (1) ipol (48) italia (3) japan (3) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (17) Kristus (22) kuro (2) libyen (18) link (30) lite litteratur (100) ljus (6) Lovecraft (15) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (9) mena (39) multiversums mytolog (5) natio (63) Nietzsche (4) niven (3) nuochda (2) Ohlmarks (5) ondit (15) oneline (1) ori ett lag (49) poesy (47) politikka (176) pr (56) pred (3) Priest (14) prophecy (19) rymd (2) sanskrit (11) sf man minns (101) small candies (143) Smaragdeburg (5) speng (6) stein (4) Stratopias gåta (62) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (3) symbol (3) Syrien (15) tempel (27) Tolkien (4) topp5 (9) typer (16) USA (17) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (1) vju (4) zeppelin (2)