måndag 21 mars 2011

Recension: The Second Ring of Power (Castaneda 1977)


Castaneda för ett slags halvliv. Han har sålt i 10 miljoner exemplar världen över men ändå skrivs det förhållandevis lite om honom. Han är inget begrepp på samma sätt som andra bästsäljare. Men "vad stort sker, sker tyst"; Castaneda kommer att vara ihågkommen långt efter det att andra av dagens stjärnor på bokhimlen slocknat.

Jag är kristen. Vad har då denna bok att säga mig, denna shamanistiska resa i skymmande land som det är?

Men min kristna tro är bred och djup. Kristi ord och dåd är och förblir centrala, tio Guds bud gäller än, men det hindrar inte att man skaffar inspiration även från andra religioner. Grundtesen för en troende, för en esoteriker är: världen är till sin innersta natur andlig. Det materiella har en lägre verklighet än det ideella/andliga/immateriella. Och Castanedas böcker passar som hand i handske för detta. Castaneda skildrar gång på gång hur han möter ”stages of non-ordinary reality” och till slut blir transen konstant, det öververkliga blir det verkliga och vår vardagsvärld blir en skugga blott, en emotion.

Men det är vardagen som är basen. Han är Carlos Castaneda, verksam i Mexico som ledare för en magisk cirkel, ett sällskap shamaner. När ”The Second Ring of Power” (Hodder and Stoughton, hårdpärm, 1977) börjar måste han ta över ledarskapet över cirkeln; han är the Nagual, ledaren, som groomats för denna roll av sin lärare don Juan i tio års tid. Nu är don Juan borta och Castaneda måste stå på egna ben, han måste ta kommandot, peka med hela handen. Mötet med häxorna i aktuell cirkel blir nästan fatalt, en av dem försöker döda honom. Men han besegrar henne och får därmed resten att lyda hans lag. Dock är läget fortsatt spänt. Man går inte från gesäll till mästare i en handvändning.

Han strider mot sina egna häxor och han strider mot spöken i öknen. Denna bok har action varvat med filosofiska spånor, rätt beundransvärt: det är seriös litteratur i populär form. Den ”maktens andra ring” som titeln åsyftar är lika med förhöjt medvetande, ”second attention”. (”First attention” och ”maktens första ring” torde i så fall vara lika med varadgsmedvetande och konsten att behärska vardagsvärlden). Detta är centralt för en esoteriker. En vanlig kristen kan sägas ha förhöjt medvetande då hon går till högmässan, får höra evangelium predikas och nattvard ges. Allt sker under koncentration, ja nästan trans. OK, det behövs mer för att nå ”second attention” men detta är en början. Det är viljans triumf, det är koncentrerad tanke, det är vilestyrd intuition. Detta är centralt för envar troende och Castaneda är en bra ciceron till dessa marker, eftersom han inte predikar utan ger oss sanningen via en spännande berättelse. Klarar man bara att smälta den specifika jargongen (tonal and nagual, stalking, dreaming, the eagle, leftside vs rightside awareness, allies, gazing...) har man i Castanedas böcker, denna och andra, en fascinerande resa in i skymningszonen att vänta.


Det finns vissa drag åt det mörka här. Kristendomens omisskännliga ljus saknas, Kristus som soldeva nämns aldrig, men Kristi lära är dock inte oförenlig med det hela: ”[t]he world of the Nagual is the world of heaven” sägs det t ex på s 235. Och även don Juans shamaner vänder sig mot solen för att finna krafter: ”We are pieces of the sun” säger La Gorda. ”That is why we are luminous beings.” (s 137) Dessa luminous beings syftar på den mänskliga auran som beskrivs ingående i denna och följande böcker. Att vi har en aura är en grundbult i all ockult teori; den fysiska kroppen omges av subtila kroppar, något västerländska lärde vetat sedan Platon. Kropp, själ, ande. Här beskrivs det hela med smärre stilmässiga skillnader men ledmotivet, att kroppen är materiell och mindre verklig än de subtilare kropparna, förenar Castaneda med huvudfåran av sedvanlig esoterism. Det är som antytt bara stilen som är annorlunda här, en stil med blixtbelysta öknar, kråkor i skymningen och guldglitter från en fjärils vingar.

Alla ockultister av rang betonar intuitionens värde, så även Castaneda (som på s 261 i aktuell bok). Stilen i böckerna är rätt torr men det finns öppningar mot konst, mot drömmens betydelse. Drömmandet som disciplin är rätt systematiskt men det hindrar inte att stämningen i Castanedas värld är en stor inspiratör för filmmakare och författare, alltså för folk som inte direkt är mystiker eller esoteriker. Föga märks idag av Castanedas roll som inspiratör och vägledare för en bredare allmänhet men jag tror hans dagar kommer. Han har som sagt sålt i stora upplagor men eliten, massmedia är ofta skeptiska till honom, oklart varför. Det kanske har med den rådande materialismen, med konsensus kring betingad vetenskap att göra. Men intuitionens och drömmens dagar, med bistånd av viss systematik och formalia – de kommer, var så säkra. Snusförnuft och tvivelsjuka däremot har haft sin tid. Wanna bet?

Att ha med ett och annat citat kan vara intressant i recensioner som dessa. Så jag avslutar med följande smakprov ur texten, vardagliga passager som får djupare betydelse med åren. Det visar iaf på värdet av konkretion, av att bidra med något handfast jämte alla djupa tankar. Det är detta som gör Castanedas böcker eminent läsbara. Många andra new age-böcker har sida upp och sida ner med esoteriska tankegångar men inga scener eller detaljer. Det blir för mycket. Castaneda däremot har balans mellan idé och form, mellan vardag och evighet.
The next day I was by myself all morning. I worked on my notes. In the afternoon I used my car to help La Gorda and the little sisters transport the furniture from dona Soledad's house to their house. (s 217)
- - -
She shook her head. Her teeth clattered but she could not say a word. Her fright seemed to be extreme. She pushed me to keep on walking. I could not help wondering why I was not scared out of my wits myself. (s 141)
- - -
Pablito sat down to eat and among the four of us we finished a whole pot of food. Benigno washed the bowls and carefully put them back in the box and then all of us sat down comfortably around the table. (s 199)
Relaterat
Döden som rådgivare
Poesin hos Castaneda
Castaneda och "krigaren"


(Bilderna: Härnösand vintern 2011. Den översta visar Storgatan sedd västerut, den nedersta föreställer Östra kanalen.)

6 kommentarer:

Anonym sa...

Vilken intressant bok det verkar vara. Tack för värdefull beskrivning Svensson.
Men raden som säger: ”Grundtesen för en troende, för en esoteriker är: världen är till sin innersta natur andlig. Det materiella har en lägre verklighet än det ideella/andliga/immateriella.”, känns lite förbryllande, eller i avsaknad av några ord….
”Det materiella har en lägre verklighet än det ideella/andliga/immateriella”…..NÄR det gäller människojagets identitetsbildning och ”själv”- ”föreställning”….skulle jag vilja tillägga…..
Människan ”lever ju inte av bröd ALLENA”, (utan av varje ORD som utgår ur GUDS mun….), och har därför (väl?) just sin existentiella GRUND, för sitt ”immateriella jag”, i just den ”omätbara och immateriella” verkligheten….
Men det där begreppet ”lägre verklighet” (kring den materiella/fysiska verkligheten), som då skulle ge innebörden ”högre verklighet”, åt den ideella/andliga/immateriella ”verkligheten”….det gör lätt att man kan göra associationer till att ”kroppen” är ”lägre” (i värde?), vilket kanske inte är så lyckat…

För jagets identitets och självbildande, och föreställningen ”vem som är jag”, är ju ”den omätbara” verkligheten betydligt mer värdefull eller betydelsefull som bas, referens och verklighet än vad den ”fysiska/kroppen. Däremot kanske inte för kroppen? Kroppen, (säger bl a ”Pappans Murslev”), INGÅR i själen (i jaget), och befinner sig, (enligt honom alltså) i själen (istället för att själen befinner sig i kroppen….!). Det var också ett intressant påstående…
Det mänskliga (omätbara) jaget, söker väl just en slags ”självständighet” (ett självständigt stående, med förmåga till väljande och gående), och att det därför är en oundviklig del av att vara människa; att också vilja identifiera sig med ”den immaeriella (och omätbara) verkligheten”…..som grund, (som A och O)…. Och att I DET SAMMANHANGET har det ideella/anliga/immateriella större betydelse och större (högre?) ”verklighet”….

Svensson sa...

Jovisst är det materiella OCKSÅ viktigt. Men detta får vi ju höra så ofta att jag väljer att betona andlighetens högre värde. Det får man av att vara eremit, läsa Castaneda och Steiner och leva asketiskt i 20 år...

"Kroppen ingår i själen" - javisst, så är det ju bokstavligt. Själen omsluter kroppen med sitt "hölje"; själen finns som sagt inte "inne i kroppen". Där finns ju bara ben, vävnader osv. Dessa vävnader genomsippras dock av det andliga såsom våt sand i en hink genomsippras av vatten.

Vad gäller Castaneda som läsning kanske bok 1 i serien, "The Teachings of Don Juan", är bäst för den som inte är van vid tankar på esoterism och ockultism. Där har vi den ifrågasättande Castaneda som alltid ska jämföra allt med vardagsverklighet och "objektiv" vetenskap. Längre fram i serien, kanske i höjd med "Second Ring of Power", börjar han fatta esoterismen mer direkt. Så allt från den och framåt är asbra om man bara hänger med i den stundtals egna jargongen. En gång i tiden baxnade till och med jag av "The Power of Silence", nr 8 i serien, så det kan vara tuffa böcker att ta sig igenom. Men den som håller ut blir rikligen belönad.

Anonym sa...

Svensson sa: ” Jovisst är det materiella OCKSÅ viktigt. Men detta får vi ju höra så ofta att jag väljer att betona andlighetens högre värde.”…..
Men det var egentligen inte det jag ville betona med mitt inlägg…
Endast att FÖR JAGET är den ideella/andliga/immateriella” världen MER betydelsefull, ja, själva ”verkligheten”…..EFTERSOM det mänskliga JAGET i sig självt OCKSÅ är immateriellt (eller ”ideellt”, eller ”andligt”, alltså ”omätbart” och inte ”fysiskt konkret”….).
Beskrivningar som: ”andlighetens högre värde” kan förleda lite, därför att det är ENDAST FÖR JAGETS identifiering, som DENNA ”högre” verklighet har betydelse……
Svensson sa: …..(om kroppens, det ”materiella”, den ”fysiska världens betydelse och ”värde”)……”Men detta får vi ju höra så ofta att jag väljer att betona ”andlighetens högre värde”……
”Andlighetens högre värde” är just betydelsefull för varje mänskligt JAG.
JAGET kan helt enkelt INTE IDENTIFIERA sig själv med ”den fysiska världen”, och där hitta ”sitt själv”, sin ”sanna existentiella identitet”, sitt ”sanna jag”, EFTERSOM jaget ÄR just ”icke-fysisk-verklighet”….
Detta ”fenomen” gäller ju för varje mänsklig varelse…….och är egentligen ingenting märkvärdigt eller ”högre” alls….. Det är ingen ”högre andlig verklighet”, som i sig själv har något ”högre andligt värde”, därför att det tillhör det mänskliga livet som en alldeles naturlig företeelse…..som någonting fullkomligt normalt och någonting enkelt och okomplicerat, ja, som någonting basalt och fundamentalt, som någonting lika självklart som att andas..…..

Svensson sa...

Sant: jaget är till sin natur transcedent. Till och med en materialist-nihilist som Jean Paul Sartre tvingades medge det.

Och detta jagets transcedenta, icke-fysiska natur är förstås självklar för många av oss. Svenssongalaxen riktar sig dock till en bred läsekrets, även till sådana med en materialistisk syn på tillvaron. Därför denna terminologiska exercis med "andligt vs materiellt". Allt är ju egentligen dröm, idé, program, mönster. Vi ser inte substanser och materia, vi ser former dvs realiserade idéer. För att uttrycka det platonskt.

Anonym sa...

Svensson sa: ” Och detta jagets transcedenta, icke-fysiska natur är förstås självklar för många av oss. Svenssongalaxen riktar sig dock till en bred läsekrets, även till sådana med en materialistisk syn på tillvaron.”
Tack ändå till Svensson för svar. Och boken verkar fortfarande intressant. Svensson, du gör ett bra jobb, en bra insatts att över huvud taget skriva och tala om dessa saker. Mina inlägg var inte menade som kritik alls, bara som kommentarer.
V.h. JB

Svensson sa...

Javisst, jag förstår att du hade något slags välvillig inställning i botten. Så kommentera på bara. Och tack för berömmet. Jämte politiska inlägg (= kritik av Sveriges PK-politik samt utrikespolitiska analyser (typ Mellanöstern)) ska jag möjligen ha en del new age-inlägg framöver, texter om Castaneda, Steiner mm. Det är roligt att driva den här attacken mot den rådande materialismen och vetenskapstron.

Vetenskap har sin plats, naturvetenskap är viktigt, men det behövs även metafysik och esoterism. Det är mitt credo ("Till Smaragdeburg" och "Antropolis" handlar båda delvis om detta). Se för övrigt trådarna esoterica, NDW, Kristus, Swedenborg för mer andligheter. Ända sedan bloggens start har det andliga haft sin givna plats på Galaxen.

Etiketter

A-Z (5) abb (84) abbm (6) abbX (4) ahma (6) aktuellare böcker (62) aktufall (21) alga (3) Andersson (2) Antropolis (20) apatia (10) ar (28) att vara Svensson (235) Ballard (11) begr (7) berättelser från Rokkana (14) Bhagavad-gîtâ (6) bilbabbel (20) bild (12) bim (10) bing (286) biografi (16) bloggish (62) Blue Öyster Cult (4) Castaneda (22) conspi (5) Den musiske matlagaren (14) Dick (7) dune (8) Eld och rörelse (33) en gatas melankoli (11) En novell om Babylon (4) eng (4) eso (3) esoterica (116) etni (3) fall (4) fantasi-fantaså-fantasy (20) film och TV (42) flytten (3) gambla fiina versepos (5) gld (7) grek (10) Gripenbergs sol (4) heinlein (4) historia in nuce (121) hårdrocken rockar hårt (39) intr. mus (34) inva (1) ipol (48) italia (3) japan (3) Jünger (75) Jüngers liv (10) Kierkegaard (2) konsten att slå en tennisserve (17) Kristus (22) kuro (2) libyen (18) link (30) lite litteratur (100) ljus (6) Lovecraft (15) Maiden (9) mangs (2) Melinas resa (8) memoarer (9) mena (39) multiversums mytolog (5) natio (63) Nietzsche (4) niven (3) nuochda (2) Ohlmarks (5) ondit (15) oneline (1) ori ett lag (49) poesy (47) politikka (176) pr (56) pred (3) Priest (14) prophecy (19) rymd (2) sanskrit (11) sf man minns (101) small candies (143) Smaragdeburg (5) speng (6) stein (4) Stratopias gåta (62) survi (6) svens11 (10) Sveriges störste poet (8) Swedenborg (3) symbol (3) Syrien (15) tempel (27) Tolkien (4) topp5 (9) typer (16) USA (17) uselt (8) van Vogt (9) Vandra mot ljuset (1) vju (4) zeppelin (2)